wtorek, 14 lutego 2012

Prospekt emisyjny obligacji Getin Noble S.A.- szczegóły


Krytykowany przeze mnie wczoraj Open Finanse czasem oferuje ciekawe produkty. Opisywane dwukrotnie obligacje Getin można nabyć także za pośrednictwem właśnie rzekomo najlepszej firmy doradczej w Polsce.

Mimo że zakup obligacji wymaga większego wkładu niż lokaty, dostaję wiele zapytań co do szczegółów dotyczących obligacji. Produkt mimo że długoterminowy jest na pewno godny uwagi. Czy obligacje można odsprzedać? Jak go można odsprzedać jeśli w ogóle Czy jest to produkt gwarantowany? To najczęściej pojawiające się pytania. Postaram się na nie dziś odpowiedzieć.


Wszystkie szczegóły jakie nas interesują możemy znaleźć w Prospekcie Emisyjnym. Jest to dokument który zawiera aż 136 stron podzielony na 4 części. Jak się można domyślać napisany jest trudnym językiem urzędowym. Nie musimy go jednak czytać dokładnie, przyjrzymy się tylko najciekawszym punktom.

1 Odsprzedaż.
Informacje na ten temat znajdują się w części IV Dokument ofertowy. Jak już informowałem w komentarzu do artykułu Obligacje Getin, obligacje będzie można sprzedać na rynku wtórnym. 6 lat to bardzo długo a nigdy nie wiadomo co nowego pojawi się na rynku. W niektórych przypadkach opłaca się odsprzedać obligacje i zacząć inne inwestycje, dlatego też jest to ważny punkt.

W chwili obecnej trwają zapisy. Z drugiej strony emitent czyli Getin Noble Bank S. A. będzie starać się o rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Po rejestracji w KDPW i oznaczeniu ich kodem ISIN emitent wystąpi z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu czyli w tym przypadku na rynek Catalyst.

Moim zdaniem obawy co do tego czy faktycznie obligacje te będą na rynku wtórnym czy też nie są raczej nieuzasadnione. To raczej czysta formalność gdyż na rynku Catalyst jest już wiele obligacji banków spółdzielczych o porównywalnej stopie zwrotu do niniejszych obligacji. Wkrótce przyjrzymy się im bliżej i porównamy z opisywanymi tutaj.

2 Ryzyko
Jakkolwiek obligacje uchodzą za stosunkowo pewną inwestycję nie są aż tak gwarantowane jak lokaty. Obligacje nie są objęte gwarancją BFG i są narażone na ryzyko. Emitent wystąpi jedynie z wnioskiem do KNF o zaliczenie obligacji do funduszy uzupełniających.

Co to oznacza? Ano to, że w przypadku upadłości emitenta lub jego likwidacji środki pieniężne które zainwestowaliśmy w obligacje będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności spośród wierzycieli. Czyli najpierw trzeba będzie spłacić inne zobowiązania a dopiero na końcu obligacje. Trudno mi jednak wyobrazić sobie upadek Getin Holding w ciągu następnych 6 lat.

Prospekt emisyjny wymienia w części drugiej aż 29 różnych rodzajów ryzyka związane z działalnością emitenta, 8 z otoczenia emitenta i kilka innych. Liczba może przyprawić o zawrót głowy i zmusić nas do zastanowienia się czy warto podjąć takie ryzyko.

Część z nich dotyczy jednak ryzyka nieprzydzielenia obligacji czyli np. zbyt małej ilości sprzedaży, co oznacza po prostu zwrot. Dla nas czyli obligatariuszy jest to oczywiście ryzyko straty okresu w którym powierzamy pieniądze emitentowi. Pieniądze zostaną nam oczywiście zwrócone, niestety bez żadnych odsetek.

Moim zdaniem głównym ryzykiem jest ryzyko zmniejszenia stopy WIBOR co zostało ujęte w nazwie (patrz wykres zmian za ostanie 5 lat). Nikt nie wie jak WIBOR będzie się zmieniać, ale na pewno będzie to miało wpływ na faktyczne oprocentowanie końcowe. 

AKTUALIZACJA:
Właśnie dowiedziałem się, że zapisy zostały zakończone przed terminem, gdyż emitent sprzedał już wszystkie obligacje dopuszczone do obiegu. 

Ciąg dalszy: pierwsza nauczka obligacji 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz