środa, 22 października 2014

Obowiązkowy podatek od polisolokat czyli co kombinuje Aviva


Niedawno na blogu FpG omawialiśmy trwającą cały czas promocję w Centrum Finansów Aviva. Ma ona dwie twarze bezpieczną, bo nie wymagającej innych produktów, na której można zarobić 5,50%, oraz niezbyt bezpieczną oferującą 8,00%, gdzie bez ciążących dodatków się nie obejdzie.

Jedna z osób, która skorzystała z oferty Avivy wciąż dostępnej tutaj, chciałaby się jednak podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Chodzi o wprowadzany podatek od umów zawartych po 17 października 2014, a więc w ubiegły piątek.

Tymczasem Aviva na swojej reklamie wciąż informuje, że owe 5,50% jest bez podatku. Wystarczy spojrzeć na poniższą reklamę, którą sprawdzałem wczoraj a więc 21 października.


Patrz prawy dolny róg - bez podatku? Źródło: aviva.pl

Niżej prezentuję treść maila od Wojtka, o którym wspomniałem wyżej:

Właśnie - zupełnie przypadkiem - natrafiłem na nowe zapisy ustawy o podatku dochodowym, które zostały uchwalone 29.08.2014, a zatem na długo przed zaprezentowaniem oferty przez AVIVE.

Nowe zapisy wprowadzają podatek od zysków z Umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia tych zmian - czyli umów zawartych po 17.10.2014.


AVIVA - musiała wiedzieć, ze taka ustawa jest uchwalona - wiec nie mówiąc klientom (szczególnie tym, którym rozpoczęcie polisy przypadnie po 17'ym) że ich zysk jest zwolniony z podatku - celowo wprowadzała w błąd.


Myślę, ze warto to opublikować na blogu - aby uczulić potencjalnych nowych klientów.
Poniżej wycinek z w.wym. ustawy z podkreślonymi najważniejszymi zapisami:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia:2014-10-03

Nazwa dziennika:Dziennik Ustaw

Rok:2014

Pozycja:1328


[...]

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

[...]

14) w art. 24:

[...]

g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a i 15b w brzmieniu: 

„15a. Dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, zawartą na podstawie odrębnych przepisów, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń z tytułu dożycia jest: 

1) ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo 

2) równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik – jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń. 

[...]

Art. 10. 1. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 6, stosuje się do dochodów uzyskanych z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo świadczenie jest równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik, jeżeli umowa ta została zawarta do dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 6. Jeżeli po dniu 31 grudnia 2014 r. umowa ta została zmieniona lub odnowiona, zwolnienia tego nie stosuje się do dochodów przypadających za okres od dnia zmiany lub odnowienia tej umowy; podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, określa się od tej części dochodów, jaka przypada na okres umowy po jej zmianie lub odnowieniu proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy.
 

2. Jeżeli wypłata dochodów z tytułu, o którym mowa w ust. 1, wynika z umów zawartych, zmienionych lub odnowionych od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 6, do dnia 31 grudnia 2014 r., zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 17 pkt 6, stosuje się do dnia 31 grudnia 2014 r., z tym że podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, określa się od tej części dochodów, jaka przypada na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy.

[...]

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów: 

6) art. 2 pkt 8 lit. c, pkt 14 lit. g, pkt 21 lit. a tiret drugie i pkt 29 oraz art. 10 i art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (=> czyli od 17.10.2014)

pozdrawiam

Nawet opodatkowana polisolokata na 5,50% jest ofertą, którą należy uznać za atrakcyjną i porównywalną ze zwykłą lokatą bankową na 5,50% jaką mamy w firmie Expander. Zresztą w obu przypadkach chętni nie obejdą się bez wizyty w oddziale.

Kto mimo powyższych uwag chciałby skorzystać z oferty Avivy znajdzie link tutaj.

8 komentarzy:

 1. Podatek za podatkiem - jesteśmy jednym z bardziej opodatkowanych państw...

  OdpowiedzUsuń
 2. Zawierałem polisolokatę w dniu 16.10. Doradca poinformował mnie , że należy jak najszybciej ją opłacić ponieważ od 1 stycznia 2015 wchodzi podatek od zysku. Okres do 31 grudnia jest zwolniony , a od 1 stycznia podatek zostanie pobrany. Polcan czy możesz to sprawdzić jaki jest stan faktyczny? Nadmieniam , że opłaciłem polisolokatę 21 października.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgodnie z zapisami OWU Umowa jest zawierana w dniu przyjecia wniosku przez ubezpieczyciela, ktore to przyjecie nastepuje w przeciagu 7 dni od spelnienia dwoch warunkow naraz: zlozenia wniosku (podpis) oraz wplacenia srodkow. W Twoim zatem przypadku - skoro wplata nastapila po 17'ym pazdzernika - czesc zyskow bedzie podlegala opodatkowaniu.
   Jak duza to bedzie czesc - dokladnie bedzie mozna okreslic gdy zobaczysz na polisie jaka jest data startu polisy.
   Swoja droga - doradca nie powiedzial Ci calej prawdy, gdyz skladajac wniosek 16.10.2014 i przyjmujac ze nawet oplacisz go tego samego dnia, nie bylo mozliwosci aby polisa wystartowala od nastepnego dnia (17.10.2014) ktory to byl ostatnim dniem "bez podatku".

   Usuń
  2. Dzieki za info. Od kiedy będę płacił podatek? Czy od 1 stycznia 2015 ?

   Usuń
  3. Dokladnie - podatek zaplacisz proporcjonalnie tylko za czas trwania polisy od 01.01.2015 do jej konca.
   Zakladajac wiec, ze polisa zostanie/la wystawiona z data 22.10.2014, 90 dni mija @20.01.2015.
   Zatem twoj zysk z tej polisy wyniesie netto (na reke) ok. 5,2678% wplaconej kwoty skladki.

   Usuń
  4. owe 5,2678% oczywiscie w skali roku

   Usuń
 3. Chciałem wyjaśnić, że warunki polisy inwestycyjnej Gwarancja Zysku i komunikacja marketingowa zostały w odpowiednim czasie dostosowane do zmian w ustawie dotyczących podatku od zysków kapitałowych.

  Ogólne warunki (OWU) tego ubezpieczenia są zgodne z obowiązującym prawem. OWU zostały przyjęte przed podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącej opodatkowania dochodów z ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym (w szczególności tzw. polisolokat).

  Wspomniana nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 października 2014 roku.

  Wprowadzane przez tą nowelizację zmiany zasad w odniesieniu do klientów zawierających polisę Gwarancja Zysku można streścić w następujących punktach:

  - jeśli klient zawrze umowę do 16 października 2014 roku (czyli przed upływem 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw), całość dochodów z polisy jest zwolniona od podatku od zysków kapitałowych (OWU wyklucza zmiany umów i ich odnowienia)

  - dla umów zawartych między 17 października a 31 grudnia 2014 - podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% zostanie pobrany przez ubezpieczyciela proporcjonalnie od tej części dochodu, która zostanie osiągnięta od 1 stycznia 2015 roku

  - dla umów zawartych począwszy od 1 stycznia 2015 roku - 19% podatek od zysków kapitałowych zostanie pobrany od całości dochodu z polisy.

  Ustawa definiuje pojęcie "dochód z polisy" jako "wypłacone świadczenie minus wpłacona składka".

  Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy grupy Aviva

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam. Widzę, że walka z ubezpieczyciela trwa dalej. Jakiś czas temu miałem również problem z polisą. Gdy chciałem ją zlikwidować okazało się, że dostanę jakieś marne grosze. Naliczyli mi opłate likwidacyjną w wysokości 90%!!! Próbowałem pisać listy, odwołania ale to oczywiście nic nie dało… w ostateczności zdecydowałem się na pomoc kancelarii Lex z Wrocławia. Słyszałem wcześniej, że mają duże doświadczenie w odzyskiwaniu pieniędzy z polis. Bez dodatkowych kosztów z mojej strony odzyskałem większą część z opłaty likwidacyjnej. Nie zmienia to faktu, że straciłem część swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Teraz wszystkie banki omijam szerokim łukiem i sam odkładam pieniądze na dalsze życie. Pozostawiam telefon do osoby która mi pomogła, może komuś się przyda: 531 151 536

  OdpowiedzUsuń